DA051 落地大帝王盆栽

NT$2,000

________________

》   大帝王

 器    樣式以實際出貨為準

》   約100cm 會因植物生長狀況不同高度會有增減
※商品照片為栽種一段時間所拍攝,葉片較為茂盛,天然植物呈現為實際出貨為主

 

________________

____________